Aktuellt

PRAKTIKA ”LA URBANA”
VARJE MÅNDAG KL. 19:30 – 22:30 – Hela sommaren!


NOCHES URBANAS 2017
Detaljerna för varje milonga uppdateras successivt

lördag 1 juli kl. 21:00 – 01:00

lördag 15 juli kl. 21:00 – 01:00
lördag 5 augusti kl. 21:00 – 01:00
lördag 19 augusti kl. 21:00 – 01:00

fredag 22 sept. i samarbete med Branca Tango Club (Warm-up Milonga)
lördag 7 oktober kl. 21:00 – 01:00
lördag 21 oktober kl. 21:00 – 01:00
lördag 4 november kl. 21:00 – 01:00
lördag 18 november kl. 21:00 – 01:00
lördag 2 december kl. 21:00 – 01:00
lördag 9 december kl. 21:00 – 01:00

Vi använder oss av den gemensamma Googlekalendern för arrangörer från Malmö/Lund och av Tangoportalen – hela Sveriges tangoinformationskanal– för att undvika att våra lördagsmilongor kolliderar med andras. Den noggranna planeringen gör vi innan kollisionen är ett faktum för att bespara oss alla de påfrestningar som detta innebär. Du som helst vill att det ska finnas flera milongadagar i Malmö eller inte uppskattar att de sammanfaller, föreslå din arrangör att använda sig av dessa superba verktyg som finns till vårt förfogande.

Välkommen till TPC – Tango Punto Com och SENSUS

Argentinsk tango i Malmö.