Ángela Nicotra och Laura Ana Rodriguez, Tango – en läkande pasion.

Mötet äger rum i Malmö och under tre dagar arbetar vi med att fördjupa medvetenheten om våra rörelser i tango och med att förstärka länken till vår partner genom olika övningar som integrerar tango, psykoterapi och dans.

ÁNGELA NICOTRA
Dansterapeut, studerade teaterpedagogik på Universitet i Bologna. Sin största erfarenhet fick Ángela under en 6-årsperiod då hon arbetade inom rättspsykiatrin med interner i Berlin. Mötet med tangon och Dinzelsystemet hjälpte henne att berika och bredda den pedagogiska och terapeutiska aspekten. Ángela har skrivit en bok om tangons terapeutiska effekt – “I kontakt med verkligheten. Samtal med Rodolfo Dinzel” publicerad i Berlin 2015 och översatt till italienska och spanska.

LAURA ANA RODRÍGUEZ
Dansare och pedagog. Har dansat tango sedan 1992 då hon gick instruktionsprogram för grundskolelever med en lärargrupp ledd av Rodolfo och Gloria Dinzel. Laura bor idag i Berlin där hon arbetar som danspedagog.

Både Laura och Ángela är utbildade i ”Dans Movement Therapy” DMT.

Tango- och dansterapi – ett möte med Ángela Nicotra och Laura Ana Rodríguez

Fredag 20 oktober:
Seminarie: “Tango och kommunikation” kl.18.00 – 20.00
I detta första möte kommer vi att arbeta med parets synkronicitet och med att utveckla lyssnandet i båda rollerna. Genom lekfulla övningar kommer vi att öva oss på samspelet parterna emellan och mellan paret och de övriga i gruppen.

Lördag 21 oktober
Seminarie: “Länk, sammanhang och uttryck” kl.13.00 – 16.00 (inkl. paus)
Irmgard Bartenieff analyserar och föreslår övningar och rörelsemönster som representerar den psykofysiska utvecklingen hos barnet. Varje mönster är relaterat till en emotionell utveckling som hjälper oss att vara i kontakt med oss själva och med omgivningen. Vi kommer att jobba utifrån dessa modeller.

Söndag 22 oktober
Workshop 1: “Det egna och den andres utrymme på dansgolvet”. Kl.13.00 – 14.30.
Här använder vi oss av begreppet utrymmet enligt Rudolf von Laban och arbetar med kinesfär och dess förskjutning i rummet, d.v.s. hur vi kan använda oss av det sensitiva fältet som alltid omger oss. Vi integrerar även det cirkulära utrymmet i tango, både den som finns i omfamningen och i flödet på dansgolvet.

Workshop 2: “Impulser och kreativitet inom tangodansen”. Kl.15.00 – 16.30
I en kombination av olika Labanfaktorer, utforskar vi rörelsens inre motivationer, dess uttryck och hur vi förmedlar dem.

Priser:
Workshop 1 och 2                         220 sek st.
Seminarie fredag                            250 sek
Seminarie lördag                            320 sek        
Paketpris seminarier + WS+ Milonga 900 sek

Plats: allt äger rum på Studentgatan 2.
Info och anmälningar:
Ana Catalán
+46 – (0)733 574620/ info.tangostudion@gmail.com
Anmälan är bindande. Den börjar gälla när du har betalat anmälningsavgiften på kontot:
Handelsbanken 6761- 155 215 108
Från utlandet: SE26 6000 0000 0001 5521 5108

Anmäl dig helst i par för fred- och söndagen om du vill jobba med en bestämd partner.
Vi tar emot anmälningarna varje måndag på Praktikan ”La urbana” öppet kl.19.30 – 22.30, Studentgatan 2.

 Varmt välkommen till ett TPC arrangemang med stöd av SENSUS.