Dinzeleando 2019 – Med Eric Dinzel & Flavia Kohut – Schema


Dag Vecka 6
4, 5, 6/2
Vecka 7
11, 12, 13/2
Vecka 8
18, 19, 20/2
Vecka 9
25, 26, 27/2
Måndag
(seminarier & praktika)
18.30 – 20.30
(1) Grund­lägg­ande dynamiska teknik­er.
A, B, C
18.30 – 20.30
(6) Personligt ut­tryck och teknik.
B, C
18.30 – 20.30
(11) Musikalisk differen­tiering: Tango, Milonga, Vals.
B, C
18.30 – 20.30
(16) För­djup­nings­kurs: Cirku­lära dynamik­er i tät om­famning. Seminarium för dans­par.
A, B, C
20.30 – 22.30
Prak­tika
20.30 – 22.30
Prak­tika
20.30 – 22.30
Prak­tika
20.30 – 22.30
Prak­tika
Tisdag 18.00 – 19.30
(2) Direkta modifi­erare, gemen­sam lek.
B, C
18.00 – 19.30
(7) Individ­ens och parets balans.
A
18.00 – 19.30
(12) Samman­länkandet av figurer­na: Del 1.
A
18.00 – 19.30
(17) Teknik­ens renhet på djupet.
A
19.45 – 21.15
(3) Figur­er & sekvens­er: Schema nivå II.
B
19.45 – 21.15
(8) Samman­länkandet av figurer­na: Del 2.
B
19.45 – 21.15
(13) Ganchos och barridas: Från teknik­en till figur­en.
B
19.45 – 21.15
(18) Tids- & rums­begrepp: För­flytt­ningen på dans­golvet.
B, C
Onsdag 18.00 – 19.30
(4) Om­famn­ing och kom­munika­tion: Par­teknik.
A, B
18.00 – 19.30
(9) Figur­er & sekvens­er: Schema nivå I.
A
18.00 – 19.30
(14) Initier­ing av kontakt­tekniken.
A
18.00 – 19.30
(19) Koreo­grafisk kompo­sition: All­männa koncept.
C
19.45 – 21.15
(5) Figur­er & sekvens­er: Schema nivå III.
C
19.45 – 21.15
(10) Ganchos och sacadas: Variationer.
C
19.45 – 21.15
(15) Didak­tiken tillämpad i dansen: Praktisk kurs.
C
19.45 – 21.15
(20) Musik­alitet: Olika orkest­rar.
B
Information in English