Dinzeleando 2019 – Med Eric Dinzel & Flavia Kohut – Klassernas beskrivning

A – Klasser

□ Grundläggande dynamiska tekniker för båda rollerna. Måndagsseminarium.
Ett seminarium för alla nivåer, en kunskapskomplettering för alla som vill utveckla sin dans. Grunderna för caminata, pivot, giron och förflyttningar. Tar även upp aspekter som koordination, synkronisering och funktionalitet.

□ Omfamning och kommunikation. Parteknik.
Ju bättre omfamning desto tydligare kommunikation. Omfamningen är fundamental när det gäller att skicka till och ta emot information från vår partner.

□ Individens och parets balans.
I tangodansen är balansen en mycket viktig komponent. Den använder vi för att ha kontroll över våra rörelser. I samarbetet med vår partner och för att få ett flöde på dansgolvet.

□ Figurer och sekvenser, Schema nivå I
Inom Dinzelsystemet pratar vi om ”koreografiska idéer” när det handlar om figurer och sekvenser. Schemat är en sammanställning av de flesta figurer och sekvenser, ordnade enligt svårighetsgrad och uppdelade i 3 olika nivåer.

□ Sammanlänkandet av figurer. Del 1.
Hur gör man i praktiken för att länka samman olika figurer och få ett flöde på dansgolvet på Milongan.

□ Initiering av kontaktekniken.
Var startar en barrida eller en gancho? Här lär man sig att sända och tolka signalerna som startar dessa rörelser och dess utveckling.

 □ Fördjupningskurs – Cirkulära dynamiker i tät omfamning. Måndagsseminarium.
Övningar för dansparet. Hur man förhåller sig till varandra i tät omfamning för att få smidighet i dansen.

 □ Teknikens renhet på djupet.
Korrigering av tekniken steg för steg.

B – Klasser

□ Grundläggande dynamiska tekniker för båda rollerna. Seminarium.
Ett seminarium för alla nivåer, en kunskapskomplettering för alla som vill utveckla sin dans. Grunderna för caminata, pivot, giron och förflyttningar. Tar även upp aspekter som koordination, synkronisering och funktionalitet.

□ Direkta modifierare – gemensam lek.
Här arbetar man med tangodansens tre olika kvaliteter eller modifierare. De är vidden, hastigheten och riktningen. Alla dessa tre används av båda rollerna dels för att tolka musiken nyansera och berika dansen och som ett verktyg för att anpassa sig till dansgolvet.

□ Figurer och sekvenser. Schema nivå II
Inom Dinzelsystemet pratar vi om ”koreografiska idéer” när det handlar om figurer och sekvenser. Schemat är en sammanställning av de flesta figurer och sekvenser, ordnade enligt svårighetsgrad och uppdelade i 3 olika nivåer.

□ Omfamning och kommunikation. Parteknik.
Ju bättre omfamning desto tydligare kommunikation.
Omfamningen är fundamental när det gäller att skicka till och ta emot information från vår partner.

□ Personligt uttryck och teknik. Måndagsseminarium.
All rörelse laddas med individens egna uttryck i den givna stunden. Det är vår känslighet och vår känsloregistret som hjälper oss att vaska fram det personliga uttrycket som vi utmärker dansen med. Detta är ett seminarie som vi använder oss av i DinzelStudion i Buenos Aires där vi först ägnar oss åt tekniken som hjälper oss att diversifierar dansens uttryck för att sedan gå jobba med de lekfulla dynamikerna. Det är de som hjälper oss att upptäcka en del av de ofantligt många möjligheter som vi kan berika vår dans med.

□ Sammanlänkandet av figurer. Del 2
Hur gör man i praktiken för att länka samman olika figurer och få ett flöde på dansgolvet på Milongan.

□ Musikalisk differentiering, Tango, Milonga, Vals. Semin.
Var och en av dessa danser har sina egna kännetecken.
I detta seminarium lär man sig att urskilja dem och fastän man använder sig av samma steg karakteriserar vi varje dans på helt olika sätt.

□ Ganchos och barridas. Från tekniken till figuren.
Här arbetar man med tekniken av både enkla och komplexa figurer men betonar också andra viktiga aspekter i dansen liksom koordination, uttryck och synkronicitet.

□ Fördjupningskurs – Cirkulära dynamiker i tät omfamning. Måndagsseminarium.
Övningar för dansparet. Hur man förhåller sig till varandra i tät omfamning för att få smidighet i dansen.

□ Tid– och rumsbegrepp, förflyttningen på dansgolvet.
Här arbetar man med känslan för tid och rum. Också med medvetenheten vi bör ha om de övriga på dansgolvet.

□ Musikalitet. Olika tangoorkestrar.
Musikaliska förhållningssätt till de olika orkestrarna. Tango musiken har utvecklas under alla år sedan 1880 talet. Nya stilar har dykt upp och krävt olika tolkningar.

 

C – Klasser

□Grundläggande dynamiska tekniker för båda rollerna. Semin.
Ett seminarium för alla nivåer, en kunskapskomplettering för alla som vill utveckla sin dans. Grunderna för caminata, pivot, giron och förflyttningar. Tar även upp aspekter som koordination, synkronisering och funktionalitet.

□ Direkta modifierare – gemensam lek.
Här arbetar man med tangodansens tre olika kvaliteter eller modifierare. De är vidden, hastigheten och riktningen. Alla dessa tre används av båda rollerna dels för att tolka musiken nyansera och berika dansen och som ett verktyg för att anpassa sig till dansgolvet.

□ Figurer och sekvenser. Schema nivå III.
Inom Dinzelsystemet pratar vi om ”koreografiska idéer” när det handlar om figurer och sekvenser. Schemat är en sammanställning av de flesta figurer och sekvenser, ordnade enligt svårighetsgrad och uppdelade i 3 olika nivåer.

□ Personligt uttryck och teknik. Måndagsseminarium.
All rörelse laddas med individens egna uttryck i den givna stunden. Det är vår känslighet och vår känsloregistret som hjälper oss att vaska fram det personliga uttrycket som vi utmärker dansen med. Detta är ett seminarium som vi använder oss av i DinzelStudion i Buenos Aires där vi först ägnar oss åt tekniken som hjälper oss att diversifierar dansens uttryck för att sedan gå jobba med de lekfulla dynamikerna. Det är de som hjälper oss att upptäcka en del av de ofantligt många möjligheter som vi kan berika vår dans med.

□ Ganchos och sacadas, variationer.
Här arbetar man med figurer och mekaniker av olika svårighetsgrad med fokusering på teknik och de grundläggande principer för tangodansen där det ingår, funktionalitet, uttryck, synkronisering och koordination i varje figur.

□ Musikalisk differentiering, Tango, Milonga, Vals.
Seminarium.
Var och en av dessa danser har sina egna kännetecken.
I detta seminarium lär man sig att urskilja dem och fastän man använder sig av samma steg karakteriserar vi varje dans på helt olika ätt.

□ Praktisk kurs om när didaktiken tillämpas i dansen.

□ Fördjupningskurs – Cirkulära dynamiker i tät omfamning. Måndagsseminarium.
Övningar för dansparet. Hur man förhåller sig till varandra i tät omfamning för att få smidighet i dansen.

□ Tid– och rumsbegrepp, förflyttningen på dansgolvet.
Här arbetar man med känslan för tid och rum. Också med medvetenheten vi bör ha om de övriga på dansgolvet.

□ Koreografisk komposition. Allmänna koncept.