Konsert

TPC – Tango Punto Com – oftast i samarbete med andra- organiserar diverse konserter.