Milongans adelsmärke

[... Det som gör en tangodanstillställning till en milonga är framför allt koderna.
Vissa menar att koderna är till för att skapa ordning och reda på dansgolvet. Jag tror att koderna har en djupare mening. Koderna handlar om respekt: respekt för musiken, för dansgolvet, för mannens och för kvinnans olika roller, för samspelet mellan de olika dansparen...

När man pratar om koder tänker de flesta på cabeceo. Cabeza betyder huvud och cabeceo skulle kunna översättas med huvudnickning. Först efter att ha mött varandras blickar och båda visat att det finns ett ömsesidigt samtycke bjuder mannen upp. Vill man inte dansa med den som söker ens blick så låtsas man helt enkelt att man inte ser den personens blick. Vill man dansa med någon så söker man blicken aktivt. Man bjuder inte upp utan att vara säker på att man inte bli nobbad. Det är ett sätt att bjuda upp till dans som ger mannen och kvinnan lika möjligheter att välja vem man vill dansa med.
Det finns många andra koder – oskrivna regler - om allt från hur man gör entré på en milonga till hur man lämnar dansgolvet.

En av de viktigaste koderna är förhållandet till musiken. Att inte dansa till musiken gör dansen meningslös.
En annan kod är respekten för dansgolvet
som behandlas som en näst intill helig plats, inte en plats för cirkuskonster. Konsten att navigera på dansgolvet bygger på respekt för de andra dansparen. Koder har också med mannens och kvinnans olika roller att göra. Rollerna är lika viktiga. Kvinnan betraktas inte som en passiv följare utan har en lika aktiv del av dansen inom paret som mannen, och hon förutsätts dansa minst lika aktivt till musiken som han.

När koderna fungerar skapar de en alldeles särskilt laddad stämning full av förväntan som är milongans adelsmärke...]

Tommy Persson