Ana Catalán

Ana Catalán har undervisat i tangodans sedan 1994.
Hon är utbildad tangodanslärare i Dinzelpedagogik och undervisar som sådan sedan 2001.

Jag vill genom min undervisning så troget som möjligt bevara och sprida resultatet av den forskning som Dinzels har bedrivit i decennier och som utmynnade i skapandet av Dinzelsystemet.
Jag tycker att ansvaret för att på ett så trovärdigt sätt som möjligt bevara och sprida tangons innersta väsen åligger oss tangoinstruktörer och -pedagoger.
Jag hoppas att jag i min undervisning lyckas leva upp till dessa ambitioner.

Jag ser tangon som något mycket större än bara en dans. Jag ser tangon som en process där både ut- och inlärningen, den personliga och den kollektiva utvecklingen och där att dela med sig och föra kunskapen vidare är grundläggande och oskiljaktiga delar.