Mariano Chicho Frumboli

Något att fundera på… skriven av en de mest kompletta tangodansare av idag.
Mer eller mindre fritt översatt från Chicho Frumbolis Facebooks sida.
Maria Jose Garcia

”Jag fortsätter att titta på videoinspelningar med stora dansare från vår tangohistoria … människor som gjorde avtryck i tiden och i stilar och som markerade väldefinierade hållpunkter under evolutionen av vår dans …

Jag lär mig fortfarande, njuter och undrar varför den förlorardess essens, varför mode och trender som finns inom tango är så tomma.

Under många år har professionella tangolärare och dansare gett det bästa av sina kunskaper till så många människor överallt …

Därför förstår jag inte när jag får höra att i VISSA städer i Europa, tangodansare och de idag så trendiga DJs är så emot argentinska dansare och
DJs. Uppenbarligen inte ALLA.

Jag vet, som argentinare, hur vi kan vara med vår personlighet som ibland är bra men ibland inte så bra. Dock undrar jag hur någon så öppet kan säga eller kritisera en DJ eller ett professionellt danspar … ? Vilka är dessa människor? Jag skulle vilja veta på vilka grunder de kritiserar och vilka kunskaper har de för att kunna avgöra vilka är bättre eller sämre.

Själv anser jag mig inte vara tillräcklig kunnig för att avgöra vem som är bra eller inte … Vi befinner oss alla under inlärning, vi fortsätter alla att lära oss…

Det gör mig ledsen att veta att många av dessa människor som är så emot Tango, har deltagit i mina klasser, liksom de deltagit i många andras kollegors klasser.

Jag funderar nu att det kanske var fel av oss att ge för mycket.

Ingen äger tango, ingen kan tillskansa sig denna dans, och den som gör det sätter sig i ett problematiskt läge. Precis som dagens tangomode, sprungen ur Världsmästerskapet, marknadsförs denna begränsade tangostil som Tango Argentino, något som enligt min åsikt inte är korrekt. De europeiska DJ (ordet DJ betyder något annat för mig) spelar en begränsad tangorepertoar, något som inte stämmer med verkligheten.(Över anm syftar på rikedomen i tangomusiken).

Till er DJs, europeiska professionella tangodansare (OBS!!! EJ ALLA) som förstår vad jag menar, selektiva, kritiska, ni som pratar utan att veta, ni som undervisar efter att ha dansat i ett par månader, ni som beträder en scen utan att vara artister, ni som vill bli BERÖMDA….

Till er som stänger er inne på marathons, alienerade i totalt vakuum, till er som tar en stil som grupptillhörighet samt exkluderar alla som inte dansar stilen eller som inte anses ha nivån… till er alla skulle jag vilja säga:

Varför inte öppna era huvuden, varför inte fortsätta att lära er, att informera er. Varför inte dela med er, varför inte föregå med gott exempel, varför inte bidra till tango istället för att enbart prata och prata och prata? ? ?

Tangon, som en väninna sa en dag till mig, är starkare än så, tango står över mode, trender eller stilar.

Tangon kommer inte att dö hur man än försöker få den att försvinna. Det har alltid varit så, för 70, 50, och 10 år sedan …

Det finns mycket kvar att dansa, mycket mer att upptäcka , mycket mer LYSSNA PÅ…
Gott folk … vänligen öppna ert sinne … !

En español:

”Sigo mirando videos, de grandes bailarines en la historia de nuestro tango…personas que marcaron tiempo y estilos, que marcaron puntos definidos en la evolucion de nuestro baile…
Sigo aprendiendo, disfrutando y preguntandome porque se pierde, porque las modas en el mundo y las tendencias son tan vacias?
Desde hace años tantos profesionales han dado lo mejor de sus conocimientos a tanta gente en todas partes…
No entiendo cuando me dicen que en ALGUNAS ciudades de Europa, la gente que baila tango y los tan de moda DJs, estan en contra de bailarines y musicalizadores Argentinos…NO TODOS OBVIAMENTE.
Yo se, como argentino, lo que somos con nuestra personalidad, a veces buena, a veces no tanto. Pero, como puede alguien decir o criticar abiertamente a un musicalizador o a una pareja de bailarines…? Quienes son? Me gustaria saber los fundamentos para criticar, y que conocimientos tienen para poder creer que existen mejores o peores. Yo mismo no me siento capaz de decir quien es bueno o no… Todos estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo…
Me da mucha pena saber que mucha gente de las que estan en contra de el Tango, pasaron por mis clases, como por las de tantos otros profesionales.
Entiendo ahora que, quizas fue nuestro error dar tanto.
Nadie es dueño de el tango, nadie puede apropiarse de este baile, y quien lo haga esta en un gran problema.
Asi como la moda hoy del campeonato, esta esta difundiendo ESTE tango como Tango Argentino, lo cual no es a mi parecer lo correcto; los DJs europeos (que para mi un DJ es otra cosa) difunden un tango limitado en sus repertorios. Lo cual tampoco es real.
A ustedes DJs y a ustedes bailarines europeos, NO TODOS, solo los que saben de lo que hablo, de los selectivos, los criticos, los que hablan sin saber, los que enseñan despues de solo un par de meses de haber comenzado a bailar, de los que se suben a un escenario sin ser artistas, los que quieren volverse FAMOSOS…
Los que se encierran en una marathon a bailar horas enajenados en un completo vacio, los que toman un estilo como tendecia grupal y los que no bailan ese estilo no pertenecen al grupo o NO TIENEN EL NIVEL les diria…
Por que no abren sus cabezas, por que no siguen aprendiendo, por que no se informan, por que no comparten, por que no dan el ejemplo, por que no contribuyen al tango y hacen algo por el tango, en vez de hablar y hablar y hablar???
El tango, como dijo una amiga mia, es mas fuerte que eso, el tango esta por sobre toda moda y tendencia o estilo.
El tango no va a morir por mas que lo traten de hacer desaparecer. Siempre fue asi, hace 70, 50, y 10 años…
Hay mucho por bailar, hay mucho por descubrir, hay mucho PARA ESCUCHAR…
Muchachos…abran la mente por favor…!!!”

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Och mer av Chichos tankar…..

Folks, folks … !

Låt oss försöka igen…

Jag vill att ni förstår min synvinkel …

Meddelandet jag skrev riktar sig till en liten del av denna tangovärld.

Generalisera inte, det gör inte jag heller annars faller vi i poänglösa ordlekar…..

Är ledsen om jag förolämpat någon … men saken är som följer:

Jag har bott i Europa sedan 1998 …då jag lämnade Argentina som en ganska slagen man. Och det är inte för att spela martyr jag säger det utan för att Europa öppnade fler dörrar än BsAs …

Europa gav mig något som Argentina inte gjorde. Och det var att acceptera min tango.

Jag säger detta eftersom jag förstår att tango inrymmer begrepp som … ”kultur, Buenos Aires-bo , ett folks identitet, gata, världsarv … mm, mm, mm”

För mig handlar det inte om tango är ett kulturellt fenomen eller inte. Jag är en av dem väldigt få som tror att tango har sedan en relativt lång tid blivit ett universellt fenomen.

Med förhoppning av förståelse från mina argentinska kollegor säger jag: det är inte min avsikt att försöka förmedla min egen kultur utan min avsikt är att undervisa dansen. Detta har jag lärt mig ur mina egna misstag. Jag lär inte ut att dricka mate eller äta dulce de leche (övers anm: speciell sort av kolasås, mycket uppskattat i Rio de la Plata).

Lever verkligen alla som dansar salsa den latinamerikanska verkligheten? Det tror inte jag…

Mitt tankesätt är djupare och än mer positivt.

Det jag menar är att dessa grupperingar jag tidigare skrev om går miste om tangons ofantliga rikedom när de döljer sin osäkerhet bakom trender och stilar.

Fick en del privata kommentarer om att min text lät en anings aggressiv … och därför skulle jag vilja klargöra att inte kändes på det sättet när jag skrev det.

Har inte för avsikt att skapa ett krig mellan ”argentinare och resten av världen” och dessutom förstår jag ur några andra kommentarer att det som jag ville säga inte riktigt blev förstådd.

Därför gör jag ett nytt försök:

Det är ett budskap för alla, argentinare, européer eller generellt …

Tangon är kärlek och förening … och är det minsta jag ser sedan jag började dansa …

Många håller på med omfamningens diskurs… men är de första att kritisera och göra narr av andra … och på så sätt skiljer istället för förenar.

Den verkliga frågan är: Vad är vitsen med att vara omfamnad om vi verkligen inte kan omfamna någon?

När jag säger öppna sinnen är det underförstått att vi egentligen har mycket att dela med oss, mycket kvar att växa och utvecklas.

Tango har en egen kärna, men den har sedan länge upphört att vara just argentinsk. Kärnan är nu det mänskliga, det fysiska, det sociala och det universella. Det går att finna tango i varje sak, i alla kulturer och i varje folk.

Jag respekterar det och därför förmedlar jag inte min kultur, utan ett sätt att närma sig, att känna, att följa med och känna sällskap.

Låt oss inte prata om dansnivåer, låt oss inte prata om bättre eller sämre … låt oss bara dansa och tyst njuta våra djupaste känslor, låt oss skapa och förstå den här dansen som konst och som social företeelse. Det handlar om olika betraktelsesätt. Det är ytterst en fråga om respekt och mognad. Låt oss fortsätta att lära oss dansen genom att utveckla det bästa i oss och inte för att visa utåt.

Till er DJs, professionella dansare, lärare, maraton/encuetrodansare, nuevodansare, traditionelldansare, scendansare, salondansare, …till er alla….om vi verkligen älskar tangon….låt oss inte använda den till vår egen egocentrisk fördel. Låt oss istället mata den, vårda den, gynna dess utveckling och på det sätt återgälda den tillfredsställelse som den skänkt oss.

En tät OMFAMNING till er alla!!!!

Muchachos, muchachos…!

A ver…

Me gustaria que entiendan mi punto de vista…

El mensaje que escribi esta dirigido a una pequeña parte de este mundo del tango.

No generalicen, yo no lo hago, sino es caer en el juego.

Disculpen si ofendo a alguien…pero.

Yo vivo en europa desde el año 1998…y me fui de argentina bastante apaleado. Y no es por hacerme el martir, pero en Europa me abrieron mas las puertas que en BsAs…

O sea, me quede en Europa por que me daba algo que Argentina no. Y era simplemente aceptar mi tango.

Digo esto por que entiendo que el tango es…”cultura, porteño, la identidad de un pueblo, calle, Patrimonio de la humanidad…etc, etc, etc”

No se trata de si es cultural o no.

Soy uno de los que piensan, Y UNOS POCOS MAS, MUY POCOS, que el tango se volvio UNIVERSAL, desde ya hace unos cuantos años.

Y a ver si me entienden tambien mis colegas argentinos, YO NO TRATO DE TRANSMITIR MI CULTURA, yo solo enseño a bailar…es un error tratar de hacerlo y lo digo con la experiencia detras. Yo no les enseño a tomar mate o a comer dulce de leche.

O todos los que bailan salsa en el mundo, viven la realidad latinoamericana???

No creo…

Mi pensamiento es mas profundo y mas positivo aun.

Mi pensamiento es que estos pequeños grupos, se estan perdiendo de la inmensidad del tango por esconder su inseguridad detras de tendencias y modas.

Me escribieron en privado, que mi texto sono un poco agresivo…y quisiera aclarar esto, por que no lo senti asi cuando lo estaba escribiendo.

No es mi idea crear una guerra entre ”Argentinos vs Resto del mundo” y algunos comentarios me hacen pensar que no se entendio lo que quise escribir.

Entonces reescribo…

Es un mensaje para todos, Argentinos, Europeos o quien sea…

El tango es amor y union…y es lo que menos veo desde que empece a bailar…

Tantos tienen el discurso de que el abrazo esto y el abrazo lo otro…pero despues son los primeros que critican y se rien de los demas…y separan.

Entonces de que sirve estar abrazados, si no podemos realmente abrazar a nadie?

Cuando dije abran las cabezas es para que se entienda que tenemos mucho por compartir, por crecer y por evolucionar.

El tango tiene una esencia, pero hace tiempo dejo de ser solo argentina. La esencia es humana, fisica, social y UNIVERSAL.

Hay tango en cada cosa, en todas las culturas. En cada pueblo.

Yo respeto eso y por eso no transmito mi cultura sino, una manera de acercarse, de sentir, de acompañar y sentirse acompañado.

No hablemos de nivel de baile, no hablemos de mejores o peores…solo de bailar y disfrutar en silencio nuestros mas profundos sentimientos, de crear de entender este baile como arte y tambien como social, por que son dos cosas diferentes.

Solo es una cuestion de respeto y madurez.

Sigamos aprendiendo este baile, buscando nuestro mejor tango adentro, no hacia afuera.

DJs, bailarines, profesores, maestros, maratonicos, tradicionales, nuevos, escenario, pista…todos…si amamos este tango…no lo utilicemos para nuestro unico y egocentrico beneficio, cuidemoslo y demosle de comer, alimentemos la evolucion que tanto merece por darnos tanta satisfaccion.

Un abrazo CERRADO a todos!!!!