.

.

.

Vår vision är att det ska finnas en plats – ett tangorum – för oss som tar den lekfulla tangon på fullaste allvar. För oss som vill prägla dansen med närvarokänsla, kommunikation, lekfullhet och värdighet men även med ”felsteg och generösa omfamningar”

Vi vill få en djupare förståelse för tangons innersta väsen och vi vill bidra till att bevara och sprida detta fantastiska arv från människor som trots stor materiell fattigdom lyckades uttrycka sina villkor, sina erfarenheter och sina känslor på ett innovativt sätt genom att skapa denna dans. Det är också vår vision att alla som börjar dansa tango ska känna sig välkomna att vara med och utvecklas i detta tangorum.

Vårt mål är att skapa och underhålla ett sådant rum.